gemene man

Det är jag som är gemene man

Mödrars dag

Publicerad 2022-05-29 10:57:00 i Släkten är bäst

I dag är det Mors dag. Jag vill gratulera en rad med mödrar från gångna tider. Vi börjar med
 
Maria Ingelsdotter (1745-1816). Det är för mig okänt var hon kom ifrån, men hon gifte sig på 1760-talet med Sven Persson (1739-1790) som 1770 antogs som soldat vid Kronobergs regemente och familjen flyttade till Krokstorps soldattorp i Skatelövs socken. Sven fick soldatnamnet Kortom. Efter bara några år befordrades han till korpral. Sven Kortom och Maria Ingelsdotter fick flera barn, äldsta dottern föddes 1765 och hette också Maria.
 
Maria Svensdotter (1765-1846) var dotter till Sven Kortom och Maria Ingelsdotter och föddes på soldattorpet i Krokstorp. Liksom sin mor gifte hon sig med en soldat, Johan Strand (ca 1762-1811) på Skäggalösa Gunnarsgårds soldattorp som även kallades Strandatorpet. Johan var med i kriget mot Ryssland 1808-09 och deltog i landstigningen vid Helsinge 1808. Han kom hem igen men avled 1811 under kommenderingen i Karlskrona. Maria blev då änka och bodde kvar som inhysesänka i Strandatorpet fram till sin död 1846. Johan och Maria hade sex barn som levde till vuxen ålder, yngsta dottern Maria var bara fyra år när fadern dog.
 
Maria Johansdotter (1807-1871) var dotter till Johan Strand och Maria Svensdotter. Hon föddes i Skäggalösa soldattorp och var 22 år när hon på nyårsdagen 1830 blev gift med soldaten Jonas Nero på Bräkenskalla soldattorp i Kalvsviks socken. Jonas var soldat nr 42 i Kinnevalds kompani, Kronobergs regemente. Maria födde 10 barn men bara två av dem levde till vuxen ålder: Sonen Johan och dottern Katarina. När Jonas avslutat sin tjänstgöring flyttade familjen till torpet Holmahult under Hårestorp Norregård, Kalvsvik.
 
Katarina Nero (1836-1901) var dotter till Jonas Nero och Maria Johansdotter. Ja, själv använde hon efternamnet Nero även om det stod Jonasdotter på gravkorset av järn som numera inte längre står kvar på Kalvsviks kyrkogård. I unga år tjänade Katarina först piga på Jätsberg i Jäts socken, men redan 1855 kom hon till Sunnanviks herrgård och blev piga hos ingenjören och lantmätaren Paul Gustav Sandvall. I oktober 1857 födde Katarina en utomäktenskaplig dotter, Karolina, och det sades att det var husbonden ingenjör Sandvall som var flickans far. Det var också vad Karolina själv vidhöll i hela sitt liv. Katarina flyttade från Sunnanvik med sitt lilla barn och gifte sig med Petter Andersson som hade varit dräng på herrgården. Vem det än var som var far till Karolina så var det i alla fall inte Petter, men han tog hand om henne som sin egen. Petter och Katarina fick sju gemensamma barn, men när yngste sonen Johan föddes hade Petter avlidit ett halvår tidigare. Katarina var nu änka vid 36 års ålder. En gång när nöden var stor skickade hon sonen Sven Magni till socknens sädesmagasin för att be om lite säd. Men han blev nekad, då bestämde hon sig för att aldrig mer begära hjälp. 

Katarina Nero (1836-1901)
 
Karolina Pettersdotter (1857-1930) var dotter till Katarina Nero och föddes när modern tjänade piga på Sunnanviks herrgård. Jag har skrivit om Karolina tidigare här i min blogg. Hon hade en rad pigtjänster på olika gårdar innan hon 1882 gifte sig i Skatelövs kyrka med Magnus Johannesson som hon träffat när de båda tjänade på Grimslöv Månsegård. I oktober 1882 kunde de som nygifta flytta in på torpet Hinseryd 6:22 under Torsås Östregård, Västra Torsås socken. I november 1896 flyttade de till torpet Sjöhultet under Hunna. Där föddes yngsta dottern Jenny. Magnus dog 1908 och Karolina blev änka med fem döttrar (varav en i Amerika). 
 
Jenny Magnusson (1897-1974), gift Gustavsson. När Jenny var 18 år flyttade hon och modern Karolina från Sjöhultet till Johan Karlssons gård i Ringshult, Västra Torsås socken. I februari 1917 fick hon tjänst som piga hos kommunalordförande Salomon Samuelsson i Åsen. Ett knappt år senare, i januari 1918, flyttade hon till Hunna Västregård i Skatelöv. Där fanns drängen Karl Magni Gustavsson som hon gifte sig med i november 1919. Makarna flyttade till Hunna Kittegård där de fyra första barnen föddes: Arvid, Bertil, Lilly och Ruth. Efter att ha arbetat några år på Grimslövs Svensgård, där ytterligare två barn kom till världen, fick de stattjänst på Torp Storegård. Där föddes yngsta barnet, dottern Ulla. När statsystemet avskaffades kunde Karl Magni och Jenny för första gången bruka sin egen jord när de fick överta torpet Persborg under Torp Ellagård. De brukade Persborg fram till pensionen, varefter jordbruks- och betesmarken arrenderades ut till lantbrukaren Gösta Mårtensson på Falåkra och dennes maka Tea. Karl Magni och Jenny flyttade på 1960-talet till pensionärshemmet i Grimslöv och kom sedan till Össalids ålderdomshem där Jenny avled 1974. 

Jenny Gustavsson (1897-1974)

Ulla Gustavsson (1940-2021), gift Jönsson, var yngsta dotter till Karl Magni och Jenny Gustavsson på Persborg och föddes när paret fortfarande var statare på Torp Storegård. Efter sjuårig folkskola fick hon arbete som vårdbiträde på Össalids ålderdomshem i Skatelöv. På Hynnenäs dansbana den 6 maj 1961 träffade hon möbelsnickaren Per-Erik Jönsson från Lönsboda. De gifte sig den 7 november 1964 i Skatelövs kyrka och bosatte sig i Lönsboda. Under barnens uppväxt arbetade Ulla dels som kontorist vid Arvid Blombergs byggnadsfirma, dels som barntimmeledare i Örkeneds församling. På 1980-talet kompletterade hon sin utbildning med gymnasiestudier och började arbeta som vårdbiträde på det då nybyggda servicehuset Bergfast i Lönsboda. Där fortsatte hon fram till pensionen 2005. Efter pensioneringen var hon engagerad i Örkeneds Rödakorskrets.

Därmed kom vi fram till min egen mamma. Mamma är lik sin mamma, sjöng Siw Malmkvist. Kvinnans lott i livet är densamma, från mormors mormors mormors mor Maria Ingelsdotter och framåt. De här mödrarna, Maria, Maria, Maria, Katarina, Karolina, Jenny och Ulla, leder fram till mig och jag hyllar dem alla i dag på Mors dag.

Om

Min profilbild

Gemene man

Arkivarie vid statlig myndighet. Vitsighetsidkare på lediga stunder.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela