gemene man

Det är jag som är gemene man

Inget lysande lyssnande

Publicerad 2008-06-27 09:18:12 i Samhälle

Camilla Lindberg (fp), som röstade emot FRA-lagen, är kritisk mot gruppledaren Johan Pehrson. "Han är inte intresserad av att lyssna", säger hon.

Konstigt. Men, å andra sidan, han har väl inte tänkt sig en karriär inom FRA.

Välstämt

Publicerad 2008-06-19 14:14:17 i Samhälle

Jag kom hem från Luleå häromdagen, efter en väl genomförd förbundsstämma i Hyresgästföreningen. Tid att smälta intrycken.

Regionordföranden Esa Norojärvi hälsade oss välkomna, och sa att han förstod att flera av ombuden för första gången var så långt norrut. Han visste precis hur det kändes. Själv var han nära tjugo, innan han för första gången i sitt liv var så långt söderut som Luleå.

Jag har dock varit i Luleå förut. Men inte så här nära midsommar. Det blev ju aldrig mörkt...

Ett bestående intryck gjorde Sofia Jannok. Hon sjöng på samiska vid invigningen av själva stämman på lördagsmorgonen. Lyssna på hennes smakprov på hemsidan, bland annat Liekkas, som hon sjöng för oss i lördags, till ackompanjemang av enbart ståbas.

Själva stämman förflöt föredömligt. Efter hemkomsten har jag fått tid att gå igenom en del som blev liggande innan. Till exempel senaste numret av SABO:s tidning Bofast. De konstaterar, liksom jag skrev här i bloggen den 30 april, att det inte lär bli några sänkta hyror någonstans enligt Michaël Kochs utredning om allmännyttans villkor. Höjda hyror där det finns efterfrågan, javisst. Men inte motsvarande sänkningar där det finns bostadsöverskott. Orsaken till överskottet är inte att hyran är för hög, utan att jobben finns någon annanstans. Och i storstädernas förorter, ett annat område där marknadshyresivrarna tänkt sig att innerstans höjda hyror ska balanseras, där är bostadsköerna långa där också. Med utredningens förslag blir det alltså höjda hyror även där. Artikeln finns att hämta i pdf-format på Bofasts hemsida.

Göran Greider har en krönika där han konstaterar att Kochs utredning är ett demokratiproblem. Utredaren tar till EU som storslägga och starkaste argument - trots att EU inte har med saken att göra. Men EU är praktiskt på grund av sin ogenomskinlighet. Praktiskt att ta till för de politiska krafter som vill rasera den sociala bostadspolitiken alltså.

Nu tar jag midsommarledigt. Jag lovar att inte tänka på Koch på ett tag nu.

Jag låter mig inte luras

Publicerad 2008-06-11 15:02:34 i Samhälle

Tillsammans med hyresavierna för de kommande tre månaderna, fick jag ett extra blad från min hyresvärd. Det är tydligen en skrivelse som kommer från Fastighetsägarna centralt, för spridning via deras medlemsföretag till kunderna, det vill säga oss hyresgäster.

"Låt dig inte luras", är rubriken. Och så kommer ett antal påståenden som de i sin tur påstår kommer från Hyresgästföreningen, och som de vill bemöta. "Har du hört Hyresgästföreningens påståenden om chockhöjningar av hyror? I så fall gissar vi att du har en hel del frågor. Ge oss en minut, så ska vi ge dig några av svaren", skriver de.

Allt bottnar förstås i Michaël Kochs utredning om allmännyttans villkor, och den kritik som riktats mot den från Hyresgästföreningen, men också från t.ex. Sveriges Kommuner och Landsting och flera politiska partier.

"Kommer min hyra att chockhöjas?
Nej. I den statliga utredningens förslag finns en maxgräns för hyreshöjningar som alla måste följa. Dessutom kommer alla hyror även fortsättningsvis att förhandlas fram mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägaren."


Det är sant. Men förslaget i utredningen ruckar på den maxgräns som finns i dag, det vi gemenligen kallar hyrestaket. I dag är allmännyttans hyresnivå i en kommun vägledande. Utredningen vill slopa detta. Dessutom vill man att allmännyttan ska drivas affärsmässigt, alltså kunna gå med stor vinst. Varifrån kommer pengarna till den vinsten, om inte från hyresgästerna via hyran? Dessutom ska läget få extra genomslag. En hyresvärd ska kunna gå till hyresnämnden och hänvisa till efterfrågan, för att kunna höja hyran i attraktiva områden. Efterfrågan ska då mätas genom kötid och jämförelse med bostadsrättspriser.

Det blir kanske ingen chockhöjning (även om Hyresgästföreningens uträkningar visar på t.ex. en höjning med 150 procent i Gamla Stan i Stockholm). Men många kommer att få höjd hyra. Varför skulle annars Fastighetsägarna vara så positiva till utredningens förslag?

"Kommer marknadshyra att införas nu?
Nej. Det nya förslaget innebär att efterfrågan till en lägenhet blir en av många faktorer som tas upp i förhandlingen mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägaren."


Det finns i dagens debatt om hyresrätten en vanföreställning att en lägenhet med dagens system har exakt samma hyra i Stockholms innerstad som i förorten eller i glesbygden. Så är det inte. Läget spelar redan nu en roll i hyressättningen. Det finns även modeller för att värdera "efterfrågan", det vill säga hyresgästers egna omdömen. Mats Odell har själv uttryckt sig gillande om Malmömodellen. Den finns på många ställen, inte bara i Malmö, och ingår i det befintliga hyressättningssystemet. Genom ett systematiskt hyressättningsarbete väger man in vilka faktorer hyresgästerna själva värderar. Det är inte det samma som marknadshyra. Men utredningens förslag skulle innebära att hyran kan höjas med ett visst antal procent utöver inflationen per år, baserat på faktorer som om det finns bostadskö eller vad priset är på bostadsrätter i närheten. Bortsett från det trubbiga i sådana mått, tillåter det en glidning av hyresnivån i riktning mot vad verklig marknadshyra skulle innebära.

Med verklig marknadshyra kan en hyresvärd höja hyran ända tills bara en enda hyresgäst är beredd att betala priset. Det föreslås inte i utredningen. Men effekten blir ändå en höjning. Varför skulle annars Fastighetsägarna vara så positiva till utredningens förslag?

"Kommer jag att tvingas ifrån min lägenhet?
Absolut inte! En rad skyddsregler finns för att förhindra detta. Eventuella hyresförändringar kommer att ske på lång sikt och med stor försiktighet."


Besittningsskyddet som finns i dag är starkt, på goda grunder. Bruksvärdessystemet, gemensamma förhandlingar, allmännyttans hyresvägledande roll, möjligheten att överpröva i hyresnämnd, allt hänger ihop. Men utredningens förslag innehåller egentligen ingen spärr mot alltför höga hyror. En hyresvärd kan, om förslaget blir verklighet, komma med ett orimligt bud på hyreshöjning, låta förhandlingen stranda och gå till hyresnämnden, och hänvisa till bostadsköer och bostadsrättspriser. Hyresnämnden kan då ge tillåtelse till hyreshöjningar på fem procent årligen, så länge hyresvärden vill det. På tio år blir det 63 procent. Till slut blir det nästintill meningslöst att förhandla. Om alltför höga höjningar tillåts, spelar besittningsskyddet ingen roll - de boende har ändå inte råd att bo kvar, utan måste flytta.

Det kan vara lönsamt för en hyresvärd att på sikt "byta ut" hyresgäster i sitt bestånd - från de som inte har råd att betala så höga hyror, till de som har råd att betala mer. Det är nästan så att man tror att det är baktanken. Varför skulle annars Fastighetsägarna vara så positiva till utredningens förslag?

"Varför vill man ändra systemet?
Dagens system har lett till bostadsbrist, svarthandel och ombildningar till bostadsrätter. Idag kan en lägenhet i miljonprogrammet kosta mer än en på 'Stortorget'. Tycker inte du att något måste göras?"


Där kom argumentet att en lägenhet i förorten kan kosta mer än en mer centralt belägen. Men det är som sagt inte sant. Åtminstone inte av de skäl som fastighetsägarna anför - alltså att det skulle vara inbyggt i nuvarande hyressättningssystem. Centralt belägna lägenheter, som t.ex. i Gamla Stan i Stockholm, är ofta gamla eller mycket gamla. Det görs inte direkt någon nyproduktion där. Och där det finns centralt belägen nyproduktion, ligger också hyresnivåerna därefter. Skälet till storstädernas bostadsbrist, svarthandel och ombildningar är inte det nuvarande hyressättningssystemet, utan andra orsaker. Man kan tala om efterfrågan - men hur mycket efterfrågan det än finns, går det inte att "förtäta" Stockholms innerstad särskilt mycket.

Organisationer som Hyresgästföreningen och Jagvillhabostad.nu har tydliga idéer för framtidens boende och för utvecklingen av hyresrätten. Men det är inte Fastighetsägarna intresserade av. De är bara intresserade av att kunna höja hyrorna. Varför skulle annars Fastighetsägarna vara så positiva till utredningens förslag?

Den grundlurade generationen

Publicerad 2008-06-03 00:03:18 i Samhälle

De som är födda i slutet av 1970-talet eller början av 1980-talet hade alla möjligheter. Det sa alla till dem, och det trodde de på. De kom ut på arbetsmarknaden efter 90-talskrisen. Inga gränser fanns kvar, hela Europa hade öppnats. Men det var inte riktigt så enkelt.

I månadens nummer av Ordfront Magasin har frilansskribenten Kajsa Ekis Ekman en mycket läsvärd artikel med rubriken Den grundlurade generationen. För dagens unga är arbete och bostad inget man räknar med. Etableringsåldern - den ålder då tre fjärdedelar av en årskull har arbete - har krupit upp till 28 år. År 1990 var den 20 år. Det har till och med gått dithän att många unga idag inte vill etablera sig. Osäkerheten har blivit norm. Att få fast arbete och bostad ses som ett tvång ? att man då inte skulle har rätt att flytta eller byta arbete.

Att ha bostad och jobb hänger ihop med känslan av att vara medborgare, och därmed ha rätt att ställa krav på samhället. Artikeln är en ögonöppnare om ungdomens situation - och samhällets.

Om

Min profilbild

Gemene man

Arkivarie vid statlig myndighet. Vitsighetsidkare på lediga stunder.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela